Hizmet

Distilasyon Sistem ve Üniteleri

Distilasyon Damıtma Sistem ve Üniteleri

Distilasyon damıtma sistemleri, karmaşık kimyasal karışımları ayrıştırmak ve saflaştırmak amacıyla kullanılan temel bir kimyasal işlem yöntemidir. Bu yöntem, farklı bileşenlerin farklı kaynama noktalarını kullanarak çalışır ve endüstriyel süreçlerde önemli bir rol oynar. Aces Process, distilasyon ve damıtma sistemlerinin tasarımından üretimine ve kurulumuna kadar her aşamada üstün beceriler sunar.

 

Distilasyon sistemleri, karmaşık karışımları ayırmanın yanı sıra, saflaştırma, konsantrasyon artırma ve bileşenlerin geri kazanılması gibi çeşitli kimyasal işlemleri yönetir. Aces Process, bu sistemlerin tasarımını müşterinin spesifik ihtiyaçlarına göre özelleştirir ve sonuçta en yüksek verimliliği ve ürün kalitesini garanti eder.

 

Şirketimiz, distilasyon ve damıtma sistemlerinin üretiminde endüstri lideridir. Yılların deneyimi ve mühendislik uzmanlığımız sayesinde, müşterilerimize en gelişmiş ve güvenilir sistemleri sunarız. Aces Process, her projede üstün performans, verimlilik ve güvenilirlik sağlama taahhüdüyle distilasyon sistemlerinin üretilmesi ve kurulmasındaki uzmanlığını vurgular.

Distilasyon Sistemlerinin Teknik Özellikleri

Distilasyon Sistemlerinin Mühendislik Görünümü

Distilasyon, bir karışımın bileşenlerini kaynama noktalarına göre ayırmak için kullanılan bir prosestir. Distilasyon sistemleri, bu prosesi gerçekleştirmek için kullanılan ekipmanlar ve bileşenlerdir.

Distilasyon Sistemlerinin Mühendislik Özellikleri

Distilasyon sistemlerinin mühendislik özellikleri, sistemin boyutuna, kapasitesine ve uygulama alanına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak distilasyon sistemlerinin bazı temel mühendislik özellikleri şunlar olabilir:

 • Damıtma Kolonu: Distilasyon sisteminin merkezi bir bileşenidir. Kolon, karışımın ısıtıldığı, buharlaştığı ve ardından yeniden yoğunlaştığı yerdir. Kolonlar, basit kolonlardan (tray kolonlar) karmaşık fraksiyonlaştırma işlemlerine olanak tanıyan hacimli kolonlara kadar farklı tiplerde olabilir. Kolon tasarımı, karışımın bileşimi, kaynama noktaları ve saflaştırılması gereken bileşenlerin miktarı gibi faktörlere bağlıdır.

 • Isıtma Kaynağı: Karışımın buharlaştırılması için ısı sağlayan ısıtma kaynağıdır. Genellikle buhar veya ısıtma elemanları kullanılır. Isıtma kaynağının seçimi, karışımın bileşimi ve kaynama noktaları gibi faktörlere bağlıdır.

 • Soğutma Sistemi: Damıtılan buharların yoğunlaştırılması için kullanılır. Soğutma suyu, soğutma plakaları veya buhar yoğunlaştırma üniteleri içerebilir. Soğutma sisteminin tasarımı, karışımın bileşimi ve kaynama noktaları gibi faktörlere bağlıdır.

 • Besleme Pompaları: Karışımın kolona beslenmesi için kullanılır. Besleme hızı ve basıncını kontrol etmek için kullanılırlar. Besleme pompalarının seçimi, karışımın bileşimi ve kaynama noktaları gibi faktörlere bağlıdır.

 • Kontrol Sistemleri: Distilasyon sürecini izlemek ve kontrol etmek için kullanılan otomasyon sistemleri vardır. Bu sistemler sıcaklık, basınç, akış hızı ve diğer parametreleri izler ve ayarlar. Kontrol sistemlerinin tasarımı, sistemin boyutuna, kapasitesine ve uygulama alanına bağlıdır.

 • Kondansatörler: Yoğunlaşan buharları sıvı faz haline getirmek için kullanılırlar. Genellikle soğutma suyu kullanarak yoğunlaştırma işlemi yaparlar. Kondansatörlerin tasarımı, karışımın bileşimi ve kaynama noktaları gibi faktörlere bağlıdır.

 • Ürün Toplama Sistemleri: Damıtma işlemi sonucunda elde edilen ürünlerin toplandığı sistemlerdir. Bu ürünler farklı bileşenlerin saflaştırıldığı fraksiyonlar olabilir. Ürün toplama sistemlerinin tasarımı, karışımın bileşimi ve saflaştırılması gereken bileşenlerin miktarı gibi faktörlere bağlıdır.

 • İzleme ve Güvenlik Sistemleri: Distilasyon sistemlerinde işlem parametrelerini izlemek ve olası tehlikeleri tespit etmek için kullanılan sistemler bulunur. İzleme ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, sistemin boyutuna, kapasitesine ve uygulama alanına bağlıdır.

 • Malzeme Seçimi: Distilasyon sistemleri için kullanılan malzemeler, işlemde kullanılan kimyasallara ve sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır. Paslanmaz çelik, cam, bakır ve PTFE gibi malzemeler sıkça tercih edilir.

 • Enerji Verimliliği: Distilasyon sistemlerinin enerji verimliliği önemlidir. Geri kazanım sistemleri ve enerji verimli ekipmanlar kullanılarak enerji tüketimi minimize edilmeye çalışılır.

Distilasyon Sistemleri Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Distilasyon Sistemlerinin Sektörel Kullanımları

Distilasyon sistemleri, çeşitli sektörlerde ve uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir işlem yöntemidir. Distilasyon, bir karışımın bileşenlerini kaynama noktalarına göre ayırmak için kullanılan bir işlemdir.

Distilasyon Sistemlerinin Sektörel Kullanımlarının Bazı Örnekleri

Distilasyon sistemleri, aşağıdaki sektörlerde ve uygulamalarda yaygın olarak kullanılır:

 • Kimya endüstrisi: Kimya endüstrisi, farklı kimyasal bileşenlerin saflaştırılması, karışımların fraksiyonlaştırılması ve kimyasal ürünlerin üretimi için distilasyon sistemlerini sıklıkla kullanır.

 • Petrokimya ve rafineriler: Ham petrolden farklı ürünlerin elde edilmesi için distilasyon önemlidir. Rafinerilerde petrolün fraksiyonlaştırılması, benzin, dizel yakıt, gaz yağı ve diğer ürünlerin üretilmesini içerir.

 • Alkol üretimi: Alkol üretimi, distilasyon sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı bir sektördür. Alkolün saflaştırılması ve uygun alkol konsantrasyonlarının elde edilmesi için kullanılır.

 • İlaç sanayi: İlaçların üretimi sırasında, istenen kimyasal bileşenlerin ayrıştırılması ve saflaştırılması için distilasyon sistemi kullanılır.

 • Gıda ve içecek endüstrisi: Gıda ürünlerinin üretimi sırasında aroma maddelerinin, uçucu yağların veya alkolün saflaştırılması ve ayıklanması için kullanılır.

 • Su arıtma: Su arıtma tesislerinde, içme suyu veya endüstriyel suyun arıtılması ve saflaştırılması için distilasyon sistemleri kullanılabilir.

 • Çevre mühendisliği: Distilasyon, atık suyun arıtılması ve kirleticilerin giderilmesi için kullanılabilir.

 • Enerji üretimi: Biyokütle enerjisi üretimi, distilasyon sistemlerini biyokütle materyallerinden enerji elde etmek için kullanır.

 • Parfüm ve kozmetik endüstrisi: Parfüm ve kozmetik ürünlerinin üretiminde uçucu yağların saflaştırılması ve aroma maddelerinin elde edilmesi için distilasyon sistemleri kullanılır.

 • Endüstriyel temizlik: Temizlik ürünlerinin üretiminde farklı kimyasal maddelerin saflaştırılması ve karışımların hazırlanması için distilasyon sistemleri kullanılabilir.

Distilasyon Sistemlerinin Mühendislik Zorlukları

Distilasyon sistemlerinin tasarımı ve işletimi, çeşitli mühendislik zorluklarını içerebilir. Bu zorluklar şunlardır:

 • Karışımın bileşimi ve kaynama noktaları: Distilasyon sisteminin tasarımı, karışımın bileşimi ve kaynama noktalarına bağlıdır. Karışımın bileşenleri farklı kaynama noktalarına sahipse, fraksiyonlara ayırmak için daha kolaydır.

 • Karışımın akış hızı: Damıtma işleminin verimliliği, karışımın akış hızına bağlıdır. Akış hızı çok yüksekse, buharlaşma ve yoğunlaşma işlemleri tam olarak gerçekleşmeyebilir. Akış hızı çok düşükse, işlem süresi uzar.

 • Soğutma sistemi: Damıtılan buharların verimli bir şekilde yoğunlaştırılması için uygun bir soğutma sistemi gereklidir. Soğutma suyunun sıcaklığı ve akış hızı, yoğunlaşma işlemini optimize etmek için dikkatlice ayarlanmalıdır.

 • Kontrol sistemleri: Distilasyon işleminin verimliliğini ve tutarlılığını sağlamak için uygun kontrol sistemleri gereklidir. Kontrol sistemleri, sıcaklık, basınç ve akış hızı gibi parametreleri izlemek ve ayarlamak için kullanılır.

 • Malzeme seçimi: Distilasyon sistemleri için kullanılan malzemeler, işlemde kullanılan kimyasallara ve sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır. Paslanmaz çelik, cam, bakır ve PTFE gibi malzemeler sıkça tercih edilir.

 • Enerji verimliliği: Distilasyon sistemlerinin enerji verimliliği önemlidir. Geri kazanım sistemleri ve enerji verimli ekipmanlar kullanılarak enerji tüketimi minimize edilmeye çalışılır.

Distilasyon Sistemleri Nedir?

Distilasyon Sistemleri

Distilasyon sistemleri, bir karışımın bileşenlerini kaynama noktalarına göre ayırmak için kullanılan işlem sistemleridir. Distilasyon işlemi, aşağıdaki temel işlemlerden oluşur:

 1. Karışımın ısıtılması: Sıvı karışım, bir buhar jeneratörü veya başka bir ısıtma kaynağı kullanılarak ısıtılır.

 2. Karışımın buharlaştırılması: Isıtılan sıvı, buhar haline dönüşür.

 3. Buharın toplanması: Buhar, bir distilasyon kolonuna veya başka bir toplayıcıya yönlendirilir.

 4. Buharın yoğunlaştırılması: Buhar, bir soğutma sistemi kullanılarak sıvı hale dönüştürülür.

 5. Sıvının toplanması: Yoğunlaşan sıvı, bir ürün toplama sistemine yönlendirilir.

Distilasyon Sistemlerinin Türleri

Distilasyon sistemleri, aşağıdaki temel türlere ayrılabilir:

 • Basit Distilasyon: Bu, en basit distilasyon türüdür. Bir distilasyon kolonu ve bir buhar jeneratöründen oluşur. Karışımın bileşenleri, kaynama noktalarına göre kabaca ayrılır.

 • Frakksiyonel Distilasyon: Bu, daha karmaşık bir distilasyon türüdür. Birden fazla distilasyon kolonundan ve bir buhar jeneratöründen oluşur. Karışımın bileşenleri, daha hassas bir şekilde ayrılır.

 • Ayrıştırıcı Distilasyon: Bu, daha da karmaşık bir distilasyon türüdür. Bir veya daha fazla distilasyon kolonundan, bir buhar jeneratöründen ve bir damıtma ünitesinden oluşur. Karışımın bileşenleri, çok hassas bir şekilde ayrılır.

Distilasyon Sistemlerinin Mühendislik Özellikleri

Distilasyon sistemlerinin mühendislik özellikleri, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Karışımın bileşimi ve kaynama noktaları: Karışımın bileşenleri, farklı kaynama noktalarına sahipse, daha kolay ayrılır.

 • Karışımın akış hızı: Karışımın akış hızı, sistemin verimliliğini etkiler.

 • Distilasyon kolonunun tasarımı: Distilasyon kolonunun tasarımı, karışımın bileşenlerini ayırma verimliliğini etkiler.

 • Buhar jeneratörünün tasarımı: Buhar jeneratörünün tasarımı, karışımın ısıtma verimliliğini etkiler.

 • Soğutma sisteminin tasarımı: Soğutma sisteminin tasarımı, buharın yoğunlaşma verimliliğini etkiler.

 • Ürün toplama sisteminin tasarımı: Ürün toplama sisteminin tasarımı, bileşenlerin verimli bir şekilde toplanmasını sağlar.

Distilasyon Sistemlerinin Uygulamaları

Distilasyon sistemleri, aşağıdaki gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır:

 • Bileşenlerin saflaştırılması: Distilasyon, bir karışımın bileşenlerini saflaştırmak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu, kimyasal, gıda, petrokimya ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır.

 • Kimyasal reaksiyonların kontrolü: Distilasyon, kimyasal reaksiyonların kontrolünde de kullanılır. Örneğin, bir reaksiyonda kullanılan bir reaktifin konsantrasyonunu kontrol etmek için distilasyon kullanılabilir.

 • Su arıtma: Distilasyon, su arıtmada da kullanılır. Suyun saflaştırılması ve kirleticilerden uzaklaştırılması için distilasyon kullanılabilir.

 • İçki üretimi: Distilasyon, içki üretiminde de kullanılır. Örneğin, alkolün saflaştırılması ve konsantre edilmesi için distilasyon kullanılabilir.

 • Enerji üretimi: Distilasyon, enerji üretiminde de kullanılır. Örneğin, biyokütleden enerji elde etmek için distilasyon kullanılabilir.

 

Distilasyon Sistemlerinin Kurulum Maliyeti

Distilasyon sistemlerinin kurulum maliyetleri, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir:

 • Sistem Boyutu ve Kapasitesi: Distilasyon sisteminin boyutu ve kapasitesi, kullanılan ekipman, malzeme ve işçilik miktarını etkiler. Büyük sistemler, daha fazla ekipman ve malzeme gerektirir ve daha fazla işçilik gerektirebilir. Bu nedenle, büyük sistemlerin kurulum maliyeti, daha küçük sistemlerden daha yüksektir.

 • Teknoloji ve Tasarım: Kullanılan distilasyon teknolojisi ve sistemin tasarımı, sistemin verimliliğini ve performansını etkiler. Daha verimli ve performanslı sistemler, genellikle daha pahalıdır.

 • Malzeme Kalitesi: Distilasyon sistemlerinde kullanılan malzemelerin kalitesi ve kimyasal dayanıklılığı, sistemin ömrünü ve performansını etkiler. Daha dayanıklı malzemeler, genellikle daha pahalıdır.

 • Emisyon Kontrol Sistemleri: Distilasyon işlemi sırasında oluşan emisyonların kontrolü için gereken sistemler, ek maliyetlere neden olabilir.

 • Ürün Toplama ve Depolama Sistemleri: Distilasyon sistemleri ile elde edilen ürünlerin toplanması ve depolanması için gereken sistemler, maliyetlere katkıda bulunabilir.

Distilasyon Sistemlerinin Kurulum Maliyetlerinin Hesaplanması

Distilasyon sistemlerinin kurulum maliyetleri, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

Maliyet = (Ekipman Maliyeti + Malzeme Maliyeti + İşçilik Maliyeti + Diğer Maliyet)

Ekipman Maliyeti

Distilasyon sisteminin kurulum maliyetinin en büyük bölümünü ekipman maliyeti oluşturur. Ekipman maliyeti, distilasyon kolonu, buhar jeneratörü, soğutma sistemi, ürün toplama sistemi ve diğer ekipmanların maliyetini içerir.

Malzeme Maliyeti

Distilasyon sisteminin kurulum maliyetinin bir başka önemli kısmı malzeme maliyetidir. Malzeme maliyeti, ekipmanların imalatında kullanılan malzemelerin maliyetini içerir.

İşçilik Maliyeti

Distilasyon sisteminin kurulumu, uzman işçilik gerektirir. İşçilik maliyeti, sistemin tasarımı, imalatı ve kurulumu için gereken işçilik miktarını ve maliyetini içerir.

Diğer Maliyet

Distilasyon sisteminin kurulum maliyetine dahil edilebilecek diğer maliyetler şunlardır:

 • Lisanslama ve izin maliyetleri

 • Taşıma ve nakliye maliyetleri

 • Montaj ve test maliyetleri

 • Sigorta maliyetleri

Distilasyon Sistemlerinin Kurulum Maliyetinin Azaltılması

Distilasyon sistemlerinin kurulum maliyetini azaltmanın bazı yolları şunlardır:

 • Sistem boyutunu ve kapasitesini azaltmak

 • Daha basit ve verimli bir teknoloji kullanmak

 • Daha dayanıklı olmayan malzemeler kullanmak

 • Emisyon kontrol sistemlerini en aza indirmek

 • Ürün toplama ve depolama sistemlerini basitleştirmek

Distilasyon sistemlerinin kurulum maliyetleri, projenin özelliklerine, boyutuna, karmaşıklığına ve uygulama alanına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Bu faktörleri dikkate almak, sistemin maliyetini doğru bir şekilde tahmin etmek için önemlidir.

call

İletişim

Telefon : +90 535 456 64 69
Eposta : [email protected]

home

Adres

Adres :Sepetlipınar Mah. Zafer Sokak No:24
Başiskele / KOCAELİ / TÜRKİYE

like

Takip edin